Samen met het uitbouwen van het fotohutten-netwerk ontstond ook de mogelijkheid om een aantal boeiende workshops rond vogelfotografie te gaan verzorgen. Welke workshop je ook kiest, steeds wordt volop aandacht besteed aan de camera- en objectiefinstellingen die vaak dienen aangepast te worden in de loop van de dag. Vanuit m'n achtergrond als professioneel ornitholoog probeer ik echter ook belangrijke aspecten rond soortherkenning en gedragspatronen mee te geven omdat soortkennis van het grootste belang is voor wie vogels fotografeert. Tenslotte wordt vooral in de cursus vogelfotografie (3e les) en tijdens de workshops in H9 ook veel aandacht besteed aan de nabewerking van de gemaakte beelden aangezien dit nog al te vaak uit het oog wordt verloren.