Nieuwsbrief juli '24: o.a. IJsvogels, bosvogels en opnieuw vogeltrek.....


Opnieuw vogeltrek in grote aantallen vanaf ca. 10/07!


Velen zullen er niet bij stilstaan, maar al vanaf de eerste week van juli gaan veel vogels beginnen migreren naar het zuiden. Dat gebeurt allemaal tamelijk onopvallend omdat veel van die zangvogelsoorten 's nachts zuidwaarts trekken. Op sommige locaties speel ik hard in op die trekvogels en met name bij H1, H3, H6, H10 en H11 mag je in de periode tussen 15/07 en 30/10 dan ook heel wat soorten verwachten die je anders niet zomaar voor een fotohut te zien zal krijgen. De rietkraagjes bij H1 en H6 staan erom bekend dat ze soms ‘krioelen’ van de kleine vogelsoorten tijdens de trekperiodes. Bij H3, H10 en H11 zijn dat dan vooral soorten van struwelen, maar ook soorten van het aangrenzende open landbouwgebied kunnen zich soms prachtig laten zien. Parallel aan de aantrekkende vogeltrek is er in juli ook volop sprake van ‘dispersie’ van jonge vogels. Het gaat dan om lokale vogels die stilaan zelfstandig worden en hun wijde omgeving beginnen te verkennen. Daarbij zitten hele fotogenieke soorten als Koekoek, Groene Specht, Lepelaar, Blauwborst, Grasmus, Roodborsttapuit, Grauwe Klauwier, Spotvogel enz….Ten slotte komt in juli ook alweer de trek van steltlopers op gang en daarvoor zit je sowieso het best bij H6. Door de extreem hoge waterstanden verwacht ik bovendien hele geschikte omstandigheden en mooie slikranden. Soorten als Watersnip, Witgat, Oeverloper e.a. worden hier jaarlijks gefotografeerd.

Toptijd voor de bosvogels (met veel jongen)


Nog afgezien van de nakende vogeltrek is komende periode in het algemeen nog beter dan juni voor de minder algemene bosvogelsoorten die onze regio rijk is. Denk daarbij aan Wespendief, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Fluiter, Vuurgoudhaan, enz... naast meer frequente soorten als Appelvink, Goudvink, Grauwe en Bonte Vliegenvanger, Goudhaantje, Middelste Bonte Specht, Groene Specht enz... Mooie soorten als Gekraagde Roodstaart en Boomleeuwerik werden dit jaar al opvallend vaak gezien bij H3 en de nieuwe H11. Ik verwacht ze daar nog de gehele zomer. De beste hutten voor al bovenstaande soorten zijn H2, H3, H7, H8, H9 (enkel privé workshops) en H11. Bij H2 en H8 maak je dan bovendien een hele goede kans op Havik en Buizerd, terwijl (jonge) Sperwers in de loop van de zomer steeds frequenter zullen worden waargenomen bij alle fotohutten.

Tijdelijke actie: reserveer H6 en doe er gratis Steenuil bij!


Het Steenuil-seizoen bij H4 zit erop, maar de jonge uiltjes (4st) bevinden zich nog steeds op de locatie. Wie in de periode tussen 01/07 en 15/07 Hut 6 reserveert (of reeds gereserveerd heeft!), kan rekenen op gratis toegang ('s ochtends vroeg) tot de fotohut voor de uiltjes op hetzelfde terrein. Er zijn nog maar enkele data vrij, kijk daarvoor even in de online hutagenda!

IJsvogels bij Hut 1....een update


Naar jaarlijkse gewoonte werden in de laatste 10 dagen van juni opnieuw jonge IJsvogels gefotografeerd bij H1. Dit vormt de aanzet naar een zeer frequente (quasi dagelijkse) aanwezigheid in de periode vanaf juli tot en met maart 2025! In de zomermaanden maak je kans op meerdere jonge IJsvogels per dag en soms ook tegelijk voor de fotohut. Ze zullen in de loop van de zomer en nazomer onderling uitvechten wie de visrijke poelen bij H1 mag claimen voor de winterperiode. In de loop van het najaar zullen dan 1 tot maximaal 2 IJsvogels overblijven.

SilvesterLodge in oktober/november? Of reserveer nu reeds voor 2025....


Ons vakantiehuis voor natuurliefhebbers en fotografen is voorlopig reeds volzet tot eind september ’24, maar ook in april-juni ’25 zijn al heel wat data besproken. Wie hier graag een meerdaagse (al dan niet gecombineerd met fotohut-bezoeken) wil inplannen doet er dus goed aan om dit tijdig te reserveren via info@silvesterlodge.be
In deze nieuwsbrief wil ik vooral vooruitblikken op de maanden oktober en november. Het zijn weken met vaak intense vogeltrek die je vaak  mooi kan waarnemen vanuit de grote, bosrijke natuurtuin rond de lodge. Met wat geluk landen er weer Kraanvogels op trek in de aangrenzende akkers en sowieso zal je op de voederplaatsen in de tuin en het bos veel soorten te zien krijgen. Naar het einde van oktober toe arriveren dan grote aantallen wintergasten en kan je vanop het terras van de lodge soms grote groepen ganzen van verschillende soorten waarnemen. Ook Grote Zilverreigers, groepjes Boomleeuweriken, Wulpen, mogelijk zwanen enz… krijg je dan te zien. Op de voederplaatsen wordt het dan snel drukker met hongerige lokale vogels aangevuld met de vele wintergasten zoals bv. Keep, Kramsvogel, Koperwiek, Sijs, Putters enz…

Hut 7 werd deels vernieuwd


Door de enorm hoge grondwaterpeilen van de voorbije maanden was ik genoodzaakt de bodem van H7 te verhogen. Daardoor werd de sta-hoogte van deze hut tijdelijk verlaagd naar 1,55m. Gelukkig is het water nu flink gezakt en kon ik werk maken van enkele belangrijke aanpassingen:


1) De sta-hoogte werd opnieuw verhoogd tot 1,80m

2) De hut kreeg een nieuwe dak-bedekking

3) De midden-steun tussen het glas werd verwijderd waardoor je nu een nog breder zicht hebt op de setting en het veel makkelijker is om met 3 fotografen naast elkaar te zitten

4) Er werd flink gesnoeid in zowel het toegangs-pad als in de struiken naast de poel. Dit heeft mooiere zitplaatsen voor kleinere soorten opgeleverd.

5) De poel werd uitgeschoond en nieuwe drinkplaatsen, ook voor roofvogels, werden aangelegd.