Deze hut is beschikbaar vanaf maart 2016 en overtrof meteen alle verwachtingen met een hele reeks bijzonderheden die zich hier fraai tonen. Alleen al in de eerste 3 maanden werden maar liefst 60 verschillende soorten vogels gefotografeerd, maar ondertussen is de kaap van de 100 soorten al ruim overschreden! De hut mikt in belangrijke mate op trekvogels en is het soortenrijkst in twee periodes: 15/03-30/05 en 15/07-30/10. In de winterperiode (01/11-15/03) is de hut niet in gebruik. Naast de vele soorten trekvogels, biedt deze locatie hele goede mogelijkheden om soorten van het landbouwgebied te fotograferen. Voor de fotohut strekt zich een weidevogelplas uit. Deze is volledig gevuld (ca. 25mx25m) in het voorjaar, maar kan fors zakken in droge periodes. Er komt dan een in oppervlakte variƫrende slikrand vrij die in de trekperiodes een grote aantrekkingskracht kan uitoefenen op een aantal soorten steltlopers.


 

Doelsoorten: Verschillende eenden- en reigersoorten, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, IJsvogel, Graspieper,  Waterpieper, Porseleinhoen, Waterral, Kievit, Kleine Plevier, Wulp, Watersnip, Oeverloper, Groenpootruiter, Bosruiter, Zwarte Ruiter, Regenwulp, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Kramsvogel, Koperwiek, Kleine Karekiet, Rietzanger,  Tapuit, Paapje, Roodborsttapuit, Blauwborst, Kneu, Putter, Rietgors enz...


Reeds gefotografeerde bijzonderheden: Kwak, Grote Zilverreiger, Lepelaar,  Kleine Zwaan, Bruine Kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Boomvalk,  Patrijs,  Steltkluut,  Bontbekplevier, Temminck's Strandloper,  Rosse Grutto,  Bonte Strandloper, Kemphaan, Koekoek, Duinpieper, Oeverpieper,  Engelse Gele Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Beflijster, Sprinkhaanzanger, Grote Karekiet, Braamsluiper,  Snor, Baardmannetje, Ortolaan.     


 

Comfort: Geschikt voor maximaal 2 personen. Spiegelend glas, 2  verschillende fotoluiken, ruime zitbank, grondstatieven gratis ter beschikking, hoogte 1.80m


Beschikbaarheid: kijk in de online hutagenda naar dagen waarop 'H6' nog vermeld staat.