ReeDSC_0095-01
Klapekster_4
HavikGlennH11
BlauweKiekendiefGlennH11
BoomleeuwerikGlennH11
BuizerdGlennH11
BeflijsterGlennH11
BonteVliegenvangerGlennH11
DraaihalsGlennH11
IMG_9874
GekraagdeRoodstaartGlennH11
GrasmusGlennH11
GrauweKlauwierGlennH11
TapuitGlennH11
GroteGeleKwikstaartGlennH11
HaasGlennVermeersch
KramsvogelGlennH11
MiddelsteBonteGlennH11
PaapjeGlennH11
PutterGlennH11

OPGELET: de slideshow hierboven werd samengesteld uit beelden van soorten die ik op deze nieuwe plek verwacht. Omdat de hut nog helemaal nieuw is, zijn de getoonde beelden daar dus (nog) niet gemaakt. Vanaf de opening zullen bovenstaande beelden uiteraard geleidelijk worden vervangen door wél ter plaatse gefotografeerde soorten!Voortbouwend op de jarenlange ervaring met de 10 andere fotohutten werd getracht om bij de nieuwe Hut 11 in te zetten op een zo divers mogelijk aanbod van soorten in een erg mooie setting. Deze nieuwe fotohut is gelegen op hetzelfde private terrein als H3 en beide hutten kunnen desgewenst ook gezamenlijk worden gehuurd. In tegenstelling tot H3 is H11 pal aan de bosrand van het Grenspark Kalmthoutse Heide gelegen. De teeltkeuze in de landbouwzone aan de andere zijde van deze hut is jaarlijks verschillend. Afhankelijk van die teeltkeuze, is het soortenaanbod in de periode van de najaarstrek erg verschillend, maar altijd divers én met een grote kans op bijzonderheden. Net als H3 is H11 het hele jaar door geopend. Hieronder tracht ik jullie een idee te geven van de mogelijke soorten per seizoen.


Winter


In de winterperiode zal de focus vooral op bosvogels, overwinteraars en een beperkt aantal soorten van open landbouwgebied liggen. Reeën komen vooral in de vroege ochtend en late namiddag uit de dekking van het bos om te foerageren in de weilanden en akkers rond de hut. Er wordt jaarrond gevoerd voor roofvogels als Havik en Buizerd en de winter is bij uitstek een goeie periode daarvoor. Vaker aanwezig in de winter dan in andere periodes zijn bv. standvogels als Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Putter, Kuifmees en Zwarte Mees. Houd je oren en ogen open voor foeragerende Raven en met wat geluk zie je ook een mooie Blauwe Kiekendief patrouilleren boven de weilanden. Ook Torenvalk, Sperwer, en zelfs Slechtvalk en Smelleken gebruiken het aanpalende landbouwgebied om te jagen. De in de Kalmthoutse Heide overwinterende Klapeksters steken soms de bosrand over en kunnen dan -met een portie geluk - mooi voor de hut komen poseren. Kramsvogels en Koperwieken overwinteren ter plaatse en laten zch soms prachtig bekijken. H11 zet ook in op kleurrijke details in de setting. Daarom werden bv. ook enkele Gaspeldoorn-struiken aangeplant die soms al vanaf december prachtig geel bloeien.


Lente


Vanaf half maart verandert het landschap langzaam maar zeker en verschijnt het frisse lentegroen, erg gewaardeerd door de vele Reeën! Wintergasten maken stilaan plaats voor allerlei lokale broedvogels en trekvogels die de winter in Zuid-Europa of Afrika hebben doorgebracht. De hierboven vermelde standvogels blijven aanwezig al wordt de kans op bv. Kuifmees en Zwarte Mees langzaam maar zeker kleiner. Kleine Bonte Specht broedt hier eveneens en dé tijd daarvoor is de periode tussen 15/03 en 15/04. Eind maart en de eerste 10 dagen van april maak je hier ook kans op Beflijsters! Hoewel H3 de beste plek blijft voor die soort, mag je ook bij H11 de mooie Roodborsttapuit verwachten, samen met typische Kempische bosrand-soorten als Boomleeuwerik, Boompieper en Gekraagde Roodstaart. Nog wat later volgen Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Gele Kwikstaart, Paapje, Tapuit, enz.... Vanaf half mei maak je hier, net zoals bij H3, een goede kans op Wespendief die in het aangrenzende bosgebied jaarlijks zijn nest bouwt. Extra kleuren in de lente mag je verwachten van Meidoorn, Sleedoorn, Brem en Gelderse Roos. Het struweel rond H11 en de structuurrijke bosrand zal mogelijk ook in de smaak vallen bij een soort die de voorbije jaren enorm in opmars is: Grauwe Klauwier vervangt in de lente de overwinterende Klapeksters die dan weer naar hun noordelijkere broedplaatsen vertrekken. Mei en juni kunnen erg goed zijn voor waarnemingen van Boommarters en de bosrand waaraan deze nieuwe hut gelegen is, is wat dat betreft erg kansrijk.


Zomer


Vanaf ca. half juni verschuift het accent meer en meer naar drinkende en badende vogels in de mooie poel die zich perfect op ooghoogte voor jullie uitstrekt. Je mag dan erg veel soorten en vooral erg veel jonge vogels verwachten. Vanaf half juli volgt dan -afhankelijk alweer van de nabijgelegen teelt - een hele leuke extra in de vorm van vele soorten trekvogels van struweel en rietland. Zoals bv. bij H1, H6 en H10 het geval is, kan je in de periode 15/07-15/09 mooie soorten te zien krijgen als Braamsluiper, Tuinfluiter, Grasmus, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Draaihals (15/08-10/09), Grauwe Klauwier en veel, veel meer. Ook alle hierboven vermelde lokale broedvogels blijven nog de hele zomerperiode aanwezig. Na de oogst (september) maak je -vooral in de vroege ochtend- een redelijke kans om hier Vossen waar te nemen. De kleuren in de zomer komen dan vooral van Klaproos, Korenbloem, allerlei distel-soorten (Putter!) enz.... De nazomer kan ook de beste tijd van het jaar zijn voor Wespendief omdat ze dan volop jongen te voeden hebben.


Herfst


Nadat de 'nazomertrek' van struweel- en rietlandsoorten voorbij is, volgt nog een forse golf met soorten van open gebieden zoals allerlei kwikstaarten (incl. Grote gele kwikstaart), piepers (Boom- en graspieper), leeuweriken en -net als in het voorjaar- kans op Tapuit en Paapje. In de loop van oktober is er veel aankomst van Kramsvogels en Koperwieken die dan in de bosrand komen eten van de rijpe besjes van de Lijsterbes. Tijdens een droge en warme herfst blijft de poel voor de hut vele soorten vogels aantrekken. is de herfst echter koud en nat, dan verschuift de drukte vooral naar het dan aangeboden vogelvoer. De laatste bloeiende planten kleuren de achtergronden, maar het zijn vooral de gele en bruine herfsttinten in de bosrand die nu voor de mooiste achtergronden zorgen.


 

Comfort: Geschikt voor maximaal 3 personen. Spiegelend glas. Incl. grondplaten, 3 klassieke kantoorstoelen met zachte zitting en rugleuning, hoogte 2m


Beschikbaarheid: Kijk in de online agenda naar dagen waarop 'H11' nog wordt vermeld.


Combinatie met H3 mogelijk: Je kan H11 combineren met H3 en in dat geval kan je met 3-6 personen komen fotograferen. Enkel te combineren op dagen waarop zowel 'H3' als 'H11' nog vermeld staan in de online agenda. De kostprijs voor deze combinatie bedraagt dan 135€.